Bari, Taliansko

Počítačové systémy

Informatica

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.uniba.it
Privacy Policy