Bari, Taliansko

Igiene dentale

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.uniba.it
Privacy Policy