Bari, Taliansko

Filozofia

Filosofia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: talianskyJazyk vyučovania: taliansky
Skupina odborov: humanitní
WWW stránka vysokej školy: www.uniba.it
Privacy Policy