Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Varšava, Poľsko

Multimédiá

Multimedia

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: informatické
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.pja.edu.pl
Studenci zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wi¬deo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimediów wraz z salą do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi i tworzenia aplikacji MM, edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Studenci poznają podstawowe techniki inżynierii dźwięku i obrazu oraz rzeczywistości wirtualnej, przekaz interaktywny, interfejsy dźwiękowe i wizyjne, metody syntezy dźwięku i teorię koloru, jak również właściwości wzroku i słuchu człowieka oraz różnorodne zastosowania technik multimedialnych. Wydzieloną grupę tematów stanowią zagadnienia komunikacji z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy) i dotyku (haptic).
Privacy Policy