štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Varšava, Poľsko

Architektúra

Architecture

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.vistula.edu.pl
Privacy Policy