Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lodž, Poľsko

Graphics

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: umelecké
Študijný systém : externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.puw.pl
Privacy Policy