Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Varšava, Poľsko

Architektúra

Architektura

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: warszawa.san.edu.pl, rekrutacja.san.edu.pl
Privacy Policy