štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lodž, Poľsko

Civilná obrana

Obrona cywilna

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.uns.lodz.pl/
Privacy Policy