Homburg, Nemecko

Archeológia

Archäologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: humanitní
Kvalifikácie: Bachelor
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uni-saarland.de
Privacy Policy