Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Krakov (Kraków), Poľsko

Archeológia

Archeologia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uj.edu.pl
Privacy Policy