Krakov (Kraków), Poľsko

Astronómia

Astronomia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uj.edu.pl
Privacy Policy