Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lublin, Poľsko

Analytická chémia

Chemia analityczna

I. stupňa bakalárske
Odbor: Chémia
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.umcs.pl
Privacy Policy