štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lublin, Poľsko

Biochémia

Biochemia

I. stupňa bakalárske
Odbor: Biológia
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.umcs.pl
Privacy Policy