Lublin, Poľsko

Plánovanie rozvoja mesta a vidieka

Planowanie przestrzenne

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.umcs.pl
Privacy Policy