Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Nemecko
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Geisenheim, Nemecko

Bezpečnosť potravín

Lebensmittelsicherheit

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: BSc
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.hs-geisenheim.de

Study in Poland
Privacy Policy