štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Olsztyn, Poľsko

Bezpečnosť potravín

Bezpieczeństwo żywności

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy