štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Olsztyn, Poľsko

Agrárny sektor

Rolnictwo

I. stupňa inžinierske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uwm.edu.pl
Privacy Policy