Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Olsztyn, Poľsko

Biológia

Biology

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uwm.edu.pl
Specialities:
Privacy Policy