štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Toruň, Poľsko

Biotechnológia

Biotechnologia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.umk.pl
Privacy Policy