Vroclav (Wrocław), Poľsko

Archeológia

Archeologia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: uni.wroc.pl
Privacy Policy