Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Vroclav (Wrocław), Poľsko

Biotechnológia

Biotechnologia

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: poľskýJazyk vyučovania: poľský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: uni.wroc.pl
Privacy Policy