Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Rusko  
status vysokej školy  
Volgograd, Rusko

Автоматизация и управление

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: ruskýJazyk vyučovania: ruský
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.vstu.ru

Study in Poland
Privacy Policy