Paríž, Francúzsko

Inžinierske staviteľstvo

Génie civil

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: inžiniersko-technické
Kvalifikácie: L3
duration: 3 years
WWW stránka vysokej školy: www.cyu.fr/
Privacy Policy