Paríž, Francúzsko

Kriminológia

Criminologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Kvalifikácie: L1
duration: 1 year
WWW stránka vysokej školy: www.univ-paris8.fr/
Privacy Policy