Fribourg, Švajčiarsko

Chémia

Chimie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy