Fribourg, Švajčiarsko

Inžinierske staviteľstvo

Génie civil

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy