Fribourg, Švajčiarsko

Sociálna práca

Sozialarbeit

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy