Fribourg, Švajčiarsko

Sociálna práca

Travail social

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy