Fribourg, Švajčiarsko

Počítačové systémy

Informatique

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy