Fribourg, Švajčiarsko

Inžinierske staviteľstvo

Bauingenieurwesen

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy