Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Právo

Law

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: anglickýJazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: právnické
Kvalifikácie: LLB
Študijný systém : denné, externé
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.bpp.com
Bachelor of Laws (LLB)

Study in Poland
Privacy Policy