Paríž, Francúzsko

Chémia

Chimie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: francúzskyJazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Kvalifikácie: L3
duration: 3 years
WWW stránka vysokej školy: www.sorbonne-universite.fr/
Privacy Policy