Brno, Česko

Antropológia

Antropologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: českýJazyk vyučovania: český
Skupina odborov: humanitní
Years of study: 3
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz/
Privacy Policy