Freiburg, Nemecko

Biológia

Biologie

I. stupňa bakalárske
Jazyk vyučovania: nemeckýJazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: biologické
Kvalifikácie: Bachelor, Zwei-Fach
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uni-freiburg.de
Privacy Policy