Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Nájdených: 75
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: informatické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: sociálne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Bragança, Portugalsko
skupina odborov: pedagogické
Privacy Policy