Bakalárske štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Nájdených odborov: 55
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: humanitní
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: sociálne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: sociálne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: umelecké
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: biologické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: informatické
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: umelecké
pt pt
Viana do Castelo, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy